CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Kft. bemutatása

A CORDICT Fejlesztési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot magyarországi természetes személyek, hivatalos közbeszerzési tanácsadók alapították, felhasználva az elmúlt évtized során a jogi és közbeszerzési tanácsadói, valamint a bonyolítói piaci szektorban stabil vezető piaci pozíciót elérő gazdasági szereplőnél megszerzett szakmai tudásukat. A közel egy évtizedet elérő tevékenységüknek köszönhetően jelentős közbeszerzési jogi tanácsadói és bonyolítói tapasztalatokra tettek szert, amely tapasztalatokat az elmúlt évek során kifejezetten az ajánlatkérői oldalt támogató tanácsadói, valamint bonyolító feladatok ellátására specifikáltak.

A CORDICT Kft. észlelve az európai uniós források felhasználása során jelentkező és a nemzeti jogrend dinamikus fejlődése által a közbeszerzési szakma iránt támasztott növekvő minőségi igényeket, egy komplex, a járulékos szakértői tevékenységeket egy szolgáltatásban összesítő szakmai műhely létrehozása mellett döntöttek.

Az elmúlt évek során jelentkező sokrétű elvárások, igények teljes körű kielégítése érdekében a CORDICT Kft. állandó partnerségi kapcsolat keretében működik együtt több, az egyes speciális beszerzési tárgyaknak megfelelő szakértelemmel rendelkező szakértői- és mérnökirodával, illetve az esetlegesen szükségessé váló ügyvédi képviseletet (mind a Közbeszerzési Döntőbizottság, mind a Bíróságok előtt) is biztosítja a CORDICT Kft. – partner ügyvédi irodán keresztül – a Megbízók számára.

Munkatársaink

A CORDICT Kft. munkatársai jogi végzettséggel és államigazgatási, valamint közbeszerzési tapasztalatokkal rendelkező szakemberek, akik közül többen is szerepelnek a Közbeszerzési Hatóság által vezetett hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékében.

Munkatársaink releváns szakmai tapasztalatukat többek között ágazati közbeszerzési eljárás hatálya alá tartozó ajánlatkérőknél, helyi-, valamint megyei önkormányzatoknál, megyei jogú városoknál, központi közigazgatási szerveknél, illetve ezen ajánlatkérők irányítása alatt működő gazdasági társaságoknál, továbbá egyéb szervezeteknél és intézményeknél szerezték.

Eddigi eredmények

Az elmúlt évek során a munkatársaink által bonyolított, minőségbiztosított, illetve szakmailag felügyelt közbeszerzési eljárások darabszáma éves szinten meghaladja a 100 db eljárást, amely eljárások összesített ellenértéke pedig egyúttal meghaladja a több 10 milliárd forint összeget.