A CORDICT Kft. által nyújtott szolgáltatások

A CORDICT Kft. tevékenysége és szakmai kompetenciája a közbeszerzési tanácsadás teljes területét felöleli, a tanácsadástól a minőségbiztosításon át egészen a bonyolításig annak érdekében, hogy a Megbízó számára minden körülmény között biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő eljárás.

Tanácsadói, minőségbiztosítói tevékenységünk:

Minden esetben a Megbízó egyedi igényeihez igazítva nyújtjuk tanácsadási és minőségbiztosítási szolgáltatásainkat, melyek – a teljesség igénye nélkül – az alábbi tevékenységeket foglalják magukba:

A CORDICT Kft. a fentiek szerinti tanácsadói tevékenysége során a Megbízó valamennyi beszerzésének és ezekkel kapcsolatos elvárásainak átfogó értékelésével és gondos mérlegelésével jár el, minden esetben figyelembe véve a beszerzések ütemezése és az eljárások típusa tekintetében az adott beszerzés vonatkozásában releváns műszaki, szakmai és pénzügyi szempontokat is.

Közbeszerzési és beszerzési bonyolítói tevékenységünk:

Közbeszerzési bonyolítói tevékenységünk ellátása során, felhasználva a munkatársaink által bonyolított nagyszámú közbeszerzési eljárás során szerzett szerteágazó tapasztalatokat, a CORDICT Kft. közreműködése különösen, de nem kizárólagosan az alábbi feladatokat öleli fel:

A CORDICT Kft. lebonyolítói tevékenysége során is minden esetben arra törekszik, hogy az eljárás jogszerűségének biztosításán felül, a megbízást a lehető legmagasabb szakmai színvonalon, s a Megbízó teljes megelégedésével lássa el.